ביום חמישי, חברת ניתוח הנדל”ן הקפריסאית Ask Wire פרסמה את מהדורת הרבעון הרביעי של 2023 של מדד Ask Wire שלה עבור ערכי מכירה והשכרה של נכסים.

ממצאים מרכזיים בתים ודירות

  • ערכי השכירות נותרו יציבים במהלך הרבעון, כאשר דמי השכירות בתים ודירות עלו ב-8.0% ו-11.1% בהתאמה במהלך השנה.
  • ערכי הבתים והדירות עלו ב-3.0% ו-8.8% בהתאמה במהלך השנה.

 

מחירים

בהסתכלות על בסיס שנתי :

דירות : המחירים עלו ב-8.8%

בתים : במחירים עלו ב 3.0%

דירות נופש :  המחירים עלו ב 4.9%

משרדים : המחירים עלו ב  4.2%

נכסי קמעונאות: המחירים עלו ב 0.8%

בהסתכלות על בסיס רבעוני:

דירות עלו ב-0.5%

בתים : ירדו ב-0.3%

בשטחי משרדים ירידה של .5%

בתי  נופש ירידה של  0.2%

ערכי השכרה

על בסיס שנתי, בהשוואה לרבעון הרביעי של 2022

חלה עלייה של 11.1% לדירות גורים

8.4%עלייה של  לדירות נופש

עלייה של  8.0% לבתים

עלייה של 4.9% לקמעונאות

עלייה של 9.0% למשרדים

8.4% לדירות נופש

ועלייה של 4.8% לבתי נופש.

במחסנים נצפתה ירידה של 0.6%.

 

ערכי השכרה

על בסיס רבעוני בהשוואה לרבעון הרביע של 2022

דירות : ערכי השכירות עלו ב-0.7%

שאר הנכסים : ערכי השכירות נשארו יציבים

ערכי השכירות של בתי נופש גם הם נשארו זהים.

לגבי דירות נופש חלה ירידה של 1.0%